Naomi photoshoot

Photoshoot to establish model’s social media and portfolio collection.